Copyrights

Kunne du tænke dig at anvende et eller flere af hjemmesidens billeder? Send en mail eller ring og lad os aftale betingelserne. Alle rettigheder til alle billeder på denne hjemmeside ejes eller forvaltes af Helge Voldbjerg Christensen.

Would you like to use one or more of the images of this homepage? Please send an e-mail or telephone to make an agreement. All the rights of the images of this homepage belongs to or are beeing administered by Helge Voldbjerg Christensen.